Chất hút ẩm Bột Max Desi 150%

Phương pháp tối ưu bảo vệ thùng hàng tránh khỏi bị ẩm ướt

MAX DESI là loại hút ẩm duy nhất có khả năng bao vệ hàng hóa bên trong côngtainer tránh khỏi các tác nhân có hại do khí ẩm gây ra khi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không.

MAX DESI vừa có thể bảo vệ được hàng hóa mà giá thành lại rẻ.

Luôn luôn khô thoáng với MAX DESI

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Phương pháp tối ưu bảo vệ thùng hàng tránh khỏi bị ẩm ướt

MAX DESI là loại hút ẩm duy nhất có khả năng bao vệ hàng hóa bên trong côngtainer tránh khỏi các tác nhân có hại do khí ẩm gây ra khi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không.

MAX DESI vừa có thể bảo vệ được hàng hóa mà giá thành lại rẻ.

Luôn luôn khô thoáng với MAX DESI


Chứng nhận